Pracujący rodzice – jak zrekompensować dziecku Naszą nieobecność?

Przynajmniej jedno z rodziców musi pracować, wtedy drugie zostaje w domu i opiekuje się Waszym skarbem (zwykle jest do Mama). Przychodzi jednak taki czas, że i Mama wraca do pracy.  Wtedy dziecko jest pod opieką babci, opiekunki czy żłobka lub przedszkola. Dzieci muszą się przystosować do nowej sytuacji, a zwłaszcza do małej ilości czasu spędzonej z rodzicami.

Continue reading